Vue v-model原理分析

这实际上就是 input 实现 v-model 的精髓,通过修改 AST 元素,给 el 添加一个 prop,相当于我们在 input 上动态绑定了 value,又给 el 添加了事件处理,相当于在 input 上绑定了 input 事件,其实转换成模板如下:

<input
 v-bind:value="message"
 v-on:input="message=$event.target.value">

其实就是动态绑定了 input 的 value 指向了 messgae 变量,并且在触发 input 事件的时候去动态把 message 设置为目标值,这样实际上就完成了数据双向绑定了,所以说 v-model 实际上就是语法糖。

let Child = {
 template: '<div>'
 + '<input :value="msg" @input="updateValue" placeholder="edit me">' +
 '</div>',
 props: ['msg'],
 model: {
  prop: 'msg',
  event: 'change'
 },
 methods: {
  updateValue(e) {
   this.$emit('change', e.target.value)
  }
 }
}

let vm = new Vue({
 el: '#app',
 template: '<div>' +
 '<child v-model="message"></child>' +
 '<p>Message is: {{ message }}</p>' +
 '</div>',
 data() {
  return {
   message: ''
  }
 },
 components: {
  Child
 }
})

发表评论

关闭菜单